Sissejuhatav ohutusalane juhendamine

Koostame teie ettevõttest johtuva ja töökeskkonna ohuteguritest lähtuva juhendamiseks sobiliku koolitusprogrammi. Eelkõige on see mõeldud uute töötajate sisseelamiseks tööohutusmaailma. Samuti saab koolitusmaterjali kasutada täiendjuhendamiseks. Koolituse kestvus on olenevalt teemade keerukusest paarist tunnist kaheksa tunnini. Koolitusteemade valikus on üldjuhul:

  • Tööohutus ja töötervishoid – milleks vajalik?
  • Õnnetuste ennetamise põhimõtted
  • Tööohutusalane vastutus
  • Ohutegurid ja nende ohjamine
  • Isikukaitsevahendite valik ja kasutamine
  • Käitumine ohuolukordade ja tööõnnetuste korral
  • Tegutsemine tulekahju korral

Kuna iga ettevõtte tegevus on omanäoline, siis koolitusteemade valikusse lisame teie spetsiifikast tulenevaid programme (nt Lo/To, kõrgustes töötamine, piiratud ruumid, elektriohutus, kemikaalide käitlemine jms).

Vajadusel koolitame teile ettevõttesisese koolitaja, kes õpib kasutama meie koolitusprogrammi. Ettevõttesisese koolitaja hoiab kokku teie aega, on paindlikum ajaliselt ja saab vajadusel uuendada koolitusprogrammi. Me oleme koolitanud sisekoolitajaks töödejuhatajaid, meistreid, personalispetsialiste, tootmisjuhte, kvaliteedispetsialiste, administraatoreid, juhtkonna assistente ja palju teisi erinevate ametialade esindajaid. Kõige olulisem on motivatsioon koolitada, meie anname vajalikud teadmised ja tööriistad.

Registreerimine ja lisainfo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top