Töökeskkonna haldus

Töökeskkonna haldus, teisisõnu töökeskkonnaspetsialisti teenus, on mõeldud eelkõige neile ettevõtetele, kes soovivad, et töötervishoiu- ja tööohutusega seonduv oleks ettevõttes korras, kuid enda palgareale kedagi lisada ei soovi. Meie spetsialist aitab teid töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse nõuete täitmisega. Teenus ulatuses võivad olla kõik allolev või osa neist, sõltuvalt kokkuleppest:

 • loome tööohutussüsteemi ja hoiame selle töökorras;
 • loome ja korraldame töökeskkonna struktuuri tööd (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnanõukogu, töökeskkonnavolinik, esmaabiandja, tuleohutuse eest vastutav jne);
 • viime läbi regulaarset töökeskkonna sisekontrolli ja aitame likvideerida leitud puudused;
 • viime läbi töökeskkonna riskianalüüsi, koostame riskide maandamiseks tegevuskava ja hoiame need ajakohasena;
 • korraldame vajadusel töökeskkonnamõõtmised;
 • koostame lihtsad ja arusaadavad ohutusjuhendid;
 • tõstame töötajate teadlikkust läbi ohutegurite teavitamise, juhendamiste ja sisekoolituste;
 • korraldame töötajate tervisekontrolli;
 • korraldame esmaabivahendite olemasolu;
 • aitame valida isikukaitsevahendeid ja loome nende väljastamise süsteemi;
 • esindame teid Tööinspektsiooniga suhtlemisel;
 • loome süsteemi kutsehaigestumiste ja tööõnnetuste ennetamiseks, vajadusel aga aitame neid uurida ja lahendada.
Võta meiega ühendust!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top