Privaatsuspoliitika

Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas töödeldakse Tööohutuse Infokeskus OÜ, registrikood 11944537, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Vitamiini 6a, 51014 (edaspidi “Tööohutuse Infokeskus”) veebilehe www.ohutusinfo.ee (edasipidi “Veebileht”) kasutajate ja Tööohutuse Infokeskuse klientide isikuandmeid. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

Isikuandmete vastutav töötleja on Tööohutuse Infokeskus.  Rakendame mõistlikke organisatsioonilisi ning tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.

1. Milliseid isikuandmeid kogume?

Isikuandmete kogumisel arvestame alati minimaalsuse põhimõttega ehk kogume ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud konkreetse teenuse pakkumiseks.

Tellimuse vormistamiseks kogume kliendi nime, meiliaadressi või telefoninumbri ning aadressi. Ettevõtete puhul kogume ettevõtte volitatud isiku nime(d) ja kontaktandmed. Kõikide isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

2. Mis eesmärgil isikuandmeid kogume?

Kogume ja kasutame isikuandmeid kliendi päringutele vastamiseks, ostu-müügilepingute täitmiseks, klientidega suhtlemiseks, Veebilehe haldamiseks ja teenuse pakkumiseks, kasutustingimuste tagamiseks ja täitmiseks ning teenuste arendamiseks.

3. Ligipääs isikuandmetele

Tööohutuse Infokeskuse töötajatel on ligipääs isikuandmetele kui see on vajalik nende töökohustuste täitmiseks. Tööohutuse Infokeskus võib edastada klientide isikuandmeid kolmandatele osapooltele kui see on vältimatult vajalik lepingu täitmiseks ning teenuste pakkumiseks või selleks on seadusest tulenev kohustus.

4. Isikuandmete säilitamine

Klientide isikuandmeid säilitatakse kuni lepingu täitmiseni. Raamatupidamise seaduse alusel säilitatakse raamatupidamise algdokumente 7 aastat.

5. Veebilehe andmekaitsetingimused

Tööohutuse Infokeskus võib Veebilehel tehnilise toimimise tagamiseks ja parema teenuse pakkumiseks kasutada küpsiseid (cookies) ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis muuhulgas võivad sisaldada teavet, millist riist- ja tarkvara klient kasutab, kasutamise aega ja kohta. Selle teabe kogumise alus on turvakaalutlused ja kasutustingimuste vastavuse kontroll, samuti analüütilisel ja statistilisel eesmärgil.

6. Muud tingimused

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuse, taotluse või kaebuse korral palume saata kiri meiliaadressile Info@ohutusinfo.ee. Klientidel on ka õigus kaebusega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Tööohutuse Infokeskusel on igal ajal õigus muuta oma andmekaitsetingimusi ja sellest teavitatakse Veebilehel.

Shopping Cart
Scroll to Top