E-poe kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused kehtivad Tööohutuse Infokeskus OÜ, registrikood 11944537, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Vitamiini 6a, 51014 (edaspidi “Tööohutuse Infokeskus”) veebilehe www.ohutusinfo.ee (edaspidi “Veebileht”) kasutamisel ning sellel asuvast ostukeskkonnast (edaspidi “E-pood”) toodete ostmisel. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Veebilehte külastades nõustute käesolevate kasutustingimustega. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Veebilehte mitte kasutada ja sellelt koheselt lahkuda.

Tööohutuse Infokeskus võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid andes sellest teada Veebilehel. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1. Toodete tellimine

Lehel www.ohutusinfo.ee on võimalik tutvuda meie tootevaliku ja kataloogidega. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja ei sisalda käibemaksu. E-poes saavad tellida vaid juriidilised isikud.

Pakkumise saamiseks palume saata päring meiliaadressile Info@ohutusinfo.ee. Toodete hinnad ja allahindlused võivad erineda Tööohutuse Infokeskuse edasimüüjate kaubavalikust, hindadest ning allahindlustest.

Toodete tellimiseks kasutada E-poodi või esitada tellimus meiliaadressile Info@ohutusinfo.ee saates info otsitava toote kirjeldusest või konkreetsest tootekoodist, kogusest, suurusest ja ostja kontaktinfost. Tööohutuse Infokeskus ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt edastatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. Tööohutuse Infokeskusel on õigus loobuda tellimuse täitmisest, kui tekib kahtlus esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

E-poes kuvatavate toodete saadavust ei tagata. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul sellest teadasaamisest. Antud juhul tagastatakse kliendile kogu ostusumma kohe peale toote puudumise selgumist.

Tellimuse esitamise järgselt edastame orienteeruva tarneaja ja arve tellimusele. E-poes saab tasuda ülekandearvega (EUR). Arve alusel tasumiseks Coop Pank IBAN: EE514204278609318507 ja SWIFT EKRDEE22. Maksekorraldusel palume märkida arve numbri. 

Arve tasumise järel saadame kauba kulleriga või kliendile sobivasse Cargobus terminali või pakiautomaati. Kaubale saab ise järgi tulla Tööohutuse Infokeskuse kontorisse (Vitamiini 6a, Tartu). Eestist välja saates on kohaletoimetamine kokkuleppel, selleks võta meiega ühendust saates kiri meiliaadressile Info@ohutusinfo.ee või helistades +372 56 111 024.

Veebilehel kuvatavad fotod toodetest on illustratiivsed ja võivad vähesel määral tahtmatult erineda toote tegelikust väljanägemisest.

2. Kohaletoimetamine

Kliendil on võimalik valida erinevate toote kohaletoimetamise viiside vahel. Virtuaalsed tooted saadetakse kliendi antud e-posti aadressile. Füüsilise toote kohalejõudmine sõltub kliendi poolt valitud postiteenusest. 

Kliendil on võimalik tootele järele tulla meie kontor-lattu aadressil Vitamiini 6a, Tartu sellest ette teavitades telefonil +372 56 111 024.

Valides kohaletoimetamise viisina kulleri teenuse, jõuab toode kliendi poolt valitud aadressile 2 tööpäeva jooksul arvates Tööohutuse Infokeskuse poolt saadetud tellimuse kinnitamisest. Kuller võtab kliendiga ühendust telefoni teel ning kooskõlastab kättetoimetamiseks sobiva aja.

Valides kohaletoimetamise viisina Cargobus pakipunkti, jõuab toode kliendi poolt valitud Cargobus terminali vastavalt Cargobus kohaletoimetamise graafikule. Toote jõudmisest terminali teavitatakse klienti SMS teatega.

Valides kohaletoimetamise viisina pakiautomaadi, jõuab toode kliendi poolt valitud pakiautomaati vastavalt teenusepakkuja graafikule. Toote jõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS teatega.

Eestist välja saates on kohaletoimetamine kokkuleppel, selleks võta meiega ühendust saates kiri meiliaadressile Info@ohutusinfo.ee või helistades +372 56 111 024.

Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Tööohutuse Infokeskus OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul kui viivitus või arusaamatus on tingitud kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

Juhul kui toote ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on klient kohustatud sellest meid teavitama 5 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, saates vastavasisulise kirja meiliaadressile Info@ohutusinfo.ee.

3. Tagastamine

Taganemisõigus ei kohaldu juriidilistele isikutele.

4. Pretensioonide esitamise kord

Toodetele kehtib seaduse alusel 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg ja defektist tuleb teatada 2 kuu jooksul sellest teada saamisest. Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine.

Pretensioonide korral palume kirjutada meiliaadressile Info@ohutusinfo.ee saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja arve numbri. Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Kui interneti teel ostetud tootel on puudused, mille eest Tööohutuse Infokeskus vastutab, siis parandab või asendab Tööohutuse Infokeskus puudusega toote. Kui toodet ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Tööohutuse Infokeskus kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Tööohutuse Infokeskus ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Tööohutuse Infokeskus ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust.

Tööohutuse Infokeskus ei hüvita kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral ega vastuta nende eest kui toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud kliendi süül, puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise sh kasutusjuhendi mittejärgimise tagajärjel, toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu, puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

5. Tehnilised tingimused

Püüame tagada veebilehe kõrge turvalisuse ja kasutusmugavuse ning veebilehel oleva teabe täpsuse ja asjakohasuse, kuid ei garanteeri teabe täpsust, asjakohasust või täielikkust. Tööohutuse Infokeskus ei vastuta veebilehe kasutamisel esinevate tehniliste takistuste ja sellest tulenevate kahjude eest, sealhulgas kui see on põhjustatud veebimajutuse, internetiteenuse pakkuja või muu teenusepakkuja tegevuse või tegevusetuse tõttu.

6. Intellektuaalne omand

Veebilehel olevad kaubamärgid, logod, tarkvara, autoriõigus ja domeeninimi on Tööohutuse Infokeskuse või teiste kolmandate isikute intellektuaalne omand. Tööohutuse Infokeskus ei anna intellektuaalse omandi õiguste kasutusõigusi, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik Veebilehe kasutamiseks. Kasutaja ei tohi kopeerida ega teha üldsusele kättesaadavaks Veebilehe sisu ilma Tööohutuse Infokeskuse eelneva nõusolekuta.

7. Kasutustingimused ja nende muutmine

E-poest ostu sooritades nõustub klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma. Tööohutuse Infokeskuse ja kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Tööohutuse Infokeskuse arvelduskontole.

Tööohutuse Infokeskus võib muuta kasutustingimusi ja toodete hindu. Teade muutuste kohta avaldatakse Veebilehe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

Tööohutuse Infokeskusel on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud toote hind ekslik.

8. Õigused ja vastutus

Tööohutuse Infokesksus ja klient vastutavad teineteise eest käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Te nõustute, et Veebilehele sisenemine ja selle kasutamine on teie omal vastutusel. Keelatud on kasutada Veebilehel pakutavaid teenuseid ebaviisakal, solvaval või ebaseaduslikul viisil. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel. Tööohutuse Infokeskusel on õigus piirata juurdepääsu Veebilehele või teha tehnilisi jm programmilisi muudatusi.

Tööohutuse Infokeskus ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida Veebilehe kasutamise, kasutamise võimatuse, katkestuse, andmete muutumise, hävimise või kustutamise tõttu, kui selline sündmus leidis aset Tööohutuse Infokeskusest sõltumatutel põhjustel. Tööohutuse Infokeskus vastutab toote müügihinna ulatuses.

Veebileht võib sisaldada linke ja viiteid teistele veebilehtedele, mida omavad kolmandad osapooled, kelle üle Tööohutuse Infokeskusel puudub kontroll. Tööohutuse Infokeskus ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuste eest. Teenuse osutajad on ise vastutavad oma tegevuste ja materjalide eest.

Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui eraisik ei ole rahul Tööohutuse Infokeskuse teenustega, siis on tal õigus pöörduda kasutustingimuste osas Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluse poole. Vaidluse läbivaatamine on komisjonis tasuta.

Kasutustingimustega seotud küsimuste korral palume saata kiri meiliaadressile Info@ohutusinfo.ee. 

Viimati muudetud 18.03.2024

Shopping Cart
Scroll to Top