Sisekontroll

Teostame töökeskkonna kontrolle kolmel viisil:

  • töökeskkonna ringkäik annab hetke ülevaate töökeskkonnas toimuvast; 
  • töökeskkonna sisekontroll annab põhjalikuma hinnangu tööohutussüsteemi toimimisele;
  • järelkontroll annab hinnangu, kui tõhusad on olnud ennetavate ja korrigeerivate tegevuste elluviimine.

01

Töökeskkonna ringkäik

Kiire ja vahetu töökeskkonna ülevaatuse ehk töökeskkonna ringkäigu raames kaardistame, kuidas sel ajahetkel tööohutuseeskirjades, -juhenditest jms kokkulepetest kinni peetakse. Vaatame üle töötajate töö ja puhkamistingimused. Anname vahetut tagasisidet juuresolevatele isikutele ja koostame raporti vastavalt kokkulepitule. Töökeskkonna ringkäigu eeliseks on värske pilk spetsialisti poolt, kes igapäevaselt selle keskkonnaga kokku ei puutu.

02

Töökeskkonna sisekontrolli ehk -siseauditi käigus aitame mõista, kus te hetkel tööohutuskultuuri teekonnal asute. Seadusandluse mõistes teostame töötervishoiu- ja tööohutusseaduse vastavushindamist. Hindame tegeliku elu vastavust sisemistele reeglitele ja seadusandlusele.

Sisekontrolli käigus viime läbi vastavushindamise, koostame raporti ja loome tegevuskava. Oleme nõu ja jõuga abiks, jagame parimaid praktikaid elust enesest. Eesmärk on anda hinnang, kui hästi teie tööohutussüsteem toimib ja missugused on järgmised sammud parendamiseks.

03

Järelkontroll

Teostame järelkontrolli, kui kliendil on mingi spetsiifiline probleem, mis vajab lahendamist. Näiteks, kui töötajad ei kasuta isikukaitsevahendeid või ei järgi ohutuseeskirju ja soovitakse vastus saada küsimusele „miks?“. Või kui on juhtunud tööõnnetus ja soovitakse teada, kas korrigeerivad meetmed olid piisavad selleks, et sarnast õnnetust rohkem ei juhtuks. Anname hinnangu, kas korrigeerivad ja ennetavad tegevused on olnud piisavad ning missugused väljakutsed olukorra parendamiseks hetkel eksisteerivad.

Võta meiega ühendust!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top