Meie Meeskond

Kati Karu

Teie tööohutuse spetsialist

Kati tegutseb tööohutuse spetsialistina aastast 2021. Ta on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tervisekaitsespetsialisti ning Eesti Maaülikoolis ergonoomika eriala. Lisaks on ta ennast regulaarselt täiendanud erinevatel tööohutusvaldkonna teemalistel koolitustel (nt töökeskkonnaspetsialisti koolitused, kõrgtööde ohutus, mitmed töötaja vaimset ja füüsilist tervist toetavad teemad). Kindlasti leiate ta Tööinspektsiooni ja Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatavatelt töötervishoidu ning tööohutust puudutavatelt üritustelt. Teda iseloomustab suur soov ja tahe panustada töötervishoiu ja -ohutuse arengusse nii, et  ükski inimene ei kaotaks töökohal  tervist omaenese teadmatuse või kellegi teise vigade tõttu.

Siim Ansberg

Teie tööohutuspartner

Siim tegutseb tööohutusmaailmas aastast 2007. Ta on olnud erinevate ettevõtete (peamiselt tööstus ja teenindus) töökeskkonnajuht, kvaliteedijuht, ohutusvaldkonna siseaudiitor ja -koordinaator, koolitajate koolitaja, tootmisjuht ning ettevõtja. Õppinud on ta ergonoomikat, täiendanud end lisaks tööohutusvaldkonnale ka lean printsiipides, täiskasvanute koolitamises ja sisekommunikatsioonis. Teda iseloomustab energilisus, tahe leida tööandjale parim lahendus ja tööriist, konkreetsus ning nõudlikkus.

Taavi Lukas

Teie konsultant ja koolitaja

Taavi on tööohutusvaldkonnas tegutsenud aktiivselt aastast 2002. Töökeskkonna spetsialisti ja konsultandina on tal kogemusi nii ehitus-, tööstus- kui ka teenindusettevõtetes. Rahvusvaheliselt väljaõppelt saadud kõrgtööde teadmiste ja oskuste pagas aitab ettevõtteid aastast 2011.  Lisaks on ta ennast täiendanud piiratud ruumide (confined spaces) ohutuse valdkonnas. Eesti Kõrgtööde Liidu liige ja asutaja. BSA inspektor ja täiskasvanute koolitaja. Kirg oma töö vastu, otsekohesus ja valmisolek aidata klienti isegi jõululaupäeval iseloomustab teda suurepäraselt.

Shopping Cart
Scroll to Top