Riskianalüüsi koostamine

Koolitame teid koostama riskianalüüsi ja sellega kaasnevat tegevuskava. Õpime tundma erinevaid ohutegureid, hindama riske ja leidma lahendusi õnnetuste ennetamiseks. Koolituse tulemusena oskate koostada oma organisatsioonile ühe ülevaatliku dokumendi, mida saab igapäevaselt kasutada, vajadusel lihtsalt uuendada.

Koolitus koosneb teooriast ja praktilisest poolest. Teemad on järgmised:

  • füüsikalised, füsioloogilised, bioloogilised, keemilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid;
  • ohutegurite kaardistamise meetodid;
  • ohutegurite mõõtmine;
  • riskimaatriks ja selle kasutamine;
  • riskide hindamine ja maandamine;
  • tegevuskava loomine.

Praktilise poole peal kasutame näidisülesandeid, koostegemist, rollimänge. Kui saame koolitada ehedas töökeskkonnas (sisekoolitus), hinnata seal olevaid riske, siis tulemusena saame luua juba osa selle ettevõtte riskianalüüsist. Füsioloogiliste riskide hindamiseks kasutame ergonoomilisuse hindamise tööriistasid. Oluliste keemiliste riskide olemasolul kasutame meie poolt unikaalselt välja töötatud riskianalüüsi. Eesmärk on luua dokument, mis on ülevaatlik ja oluliste peatükkide suhtes filtreeritav. Näiteks, kui soovite filtreerida riske kõige ohtlikumast kõige vähemohtlikumani, siis on see teostatav.

  • Koolitusi viime läbi meie ruumides Tallinnas ja Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).
  • Koolitus on võimalik läbi viia eesti, inglise või vene keeles.

Registreerimine ja lisainfo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top