Kestlikkus, ESG

ESG ja Kestlikkus: Teejuht Pikaajalise Väärtuse Loomiseks

Mis on ESG? ESG tähistab ettevõtte keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisstandardite kogumit. See ei ole ainult aruandlus, vaid ka mõtteviis ja kasvuvõimalus. ESG teemadega tegelemine aitab luua pikaajalist väärtust, hõlmates vastutust, riske ja võimalusi. Alustamine võib tunduda keeruline, kuid teeme selle teie jaoks lihtsaks.

Koolituse eesmärk: anda osalejatele üle vaade ning selge pilt, mis on kestlik areng ning ESG, SDG, CSRD ja ESRS ning mida peavad ettevõtted tegema, et jääda konkurentsvõimelisteks läbi kestliku arengu. 

Koolitusel:

  • Tutvume teemadega, et mis on kestlik areng ning ESG (ei ole sama 😊), mis on palju räägitud Euroopa kestlikkuse aruandlus, mis põhineb CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ja  peab olem raporteeritud vastavalt Euroopa jätkusuutlikkuse raporteerimise standarditele (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) ning mida kujutavad endast ÜRO kestlikkuse eesmärgid (UN Sustainable Development Goals ehk SDG).
  • Millised on erinevate ettevõtete kohutused ja võimalused?
  • Mis on esimesed ja ka praktilised sammud ettevõtte kestlikkuse edendamisel?
  • Kuidas arvutada ettevõtte või toote, projekti kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälge ja mida selle infoga peale hakata?
  • Arutame teemadel kuidas kestlikku arengut lõimida ettevõtte igapäevasesse tegevusse.

Koolituse teemade käsitlemisel vaatleme erinevaid päriselu juhtumeid ning parimaid praktikaid kestliku arengu teemadega tegelemiseks. 

Lisainfo:

  • Koolitusi viime läbi meie ruumides Tallinnas ja Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).
  • Koolitus on võimalik läbi viia eesti, inglise või vene keeles.

Registreerimine ja lisainfo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top