Kemikaalide ohutus ja biotsiidid

Eesmärk: anda ülevaade kehtivast kemikaaliohutusest ja biotsiidide käitlemist reguleerivast seadusandlusest, selgitada nõudeid ning anda praktilisi suuniseid ohutusmeetmete rakendamiseks organisatsioonis.

Sihtgrupp: töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud, biotsiidi käitlejad, ettevõtete juhid.

Koolitus on jaotatud moodulitesse, viimases moodulis käsitletakse biotsiidi käitlemise erisusi, mis on vajalik neile töötajatele, kes on biotsiidi kutselised kasutajad.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  1. Moodul. Ülevaade kemikaaliohutuse seadusandlusest: REACH, CLP, Biotsiidimäärus (EL),  Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (EE). Riiklik järelevalve 
  2. Moodul. Kemikaalide mõju inimesele ja keskkonnale. Miks on vaja tegeleda kemikaaliohutusega?.
  3. Moodul. Tööandja ja töötajate kohustused ning õigused kemikaaliohutuse rakendamisel. 
  4. Moodul. Kemikaali ohutuskaart – kuidas lugeda ja mida teha. Kemikaaliohutuse tagamise meetmed.
  5. Biotsiidide  käitlemise eriteadmised ja oskused, kuidas teha ohutult tööd. Ohutusinfo tarneahelas.

 

Koolitus on praktiline ning illustreeritud eluliste näidete, videote ja ülesannetega.

Lisainfo:

  • Koolitusi viime läbi meie ruumides Tallinnas ja Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).
  • Koolitus on võimalik läbi viia eesti, vene või inglise keeles.

Registreerimine ja lisainfo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top