Energiaohtude lukustamine ja märgistamine (LOTO)

LOTO (lock out tag out) on ohutusprotseduur, millega tagatakse, et ohtlikud masinad on korralikult välja lülitatud, nende potentsiaalne energia on kontrolli all ja neid ei saa uuesti käivitada enne, kui hooldus vms tegevus lõpetatakse. Teinekord nimetatakse seda protseduuri ka LOTOTO (lock out tag out try out), seda sellisel juhul, kui soovitakse rõhutada, et enne tööle asumist katseta, kas kõik sai nii nagu planeeritud.

Sageli teatakse, et LOTO protseduur on vajalik elektrienergia olemasolul, kuid tegelikus elus on energialiike rohkem, näiteks hüdraulilised, pneumaatilised, keemilised, mehaanilised ja potentsiaalsed energiad). Neid kõiki on vaja ohjata ja igal energial on omad lähenemisviisid.

Meie koolitusprogramm sõltub suuresti teie vajadusest ja spetsiifikast. Teinekord on koolitus vaid osa LOTO programmi juurutamisest. Koolitus käsitleb üldjuhul järgmisi teemasid:

 • LOTO olulisus ja vajalikkus;
 • erinevad energialiigid;
 • LOTO vahendid;
 • riskide hindamine, riskimaatriks;
 • LOTO protseduurid:
  • vastutus;
  • tööloa andmine LOTO rakendamiseks;
  • energiate lukustamine ja märgistamine; 
  • potentsiaalsete energiate kontrolli alla võtmine;
  • testimised ja kontrollid;
  • LOTO eemaldamine
  • kommunikatsioon
  • erijuhtumid;
 • riskide hindamine, riskimaatriks.

Koolituse tulemusena oskab teie töötaja kasutada erinevaid LOTO vahendeid, rakendada õigeid meetmeid erinevate energiaallikate korral, koostada riskimaatriksi ja tunneb LOTO ohutusprotseduuri.

Lisainfo:

 • Koolitusi viime läbi meie ruumides Tallinnas ja Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).
 • Koolitusel vajalikud LOTO vahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.
 • Koolitus on võimalik läbi viia eesti, inglise või vene keeles.

Registreerimine ja lisainfo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top