Kõrgtööde ohutus

Kõrgtööde ohutusalane koolitus on mõeldud neile, kes töötavad katustel, mastidel, redelitel, tellingutel või muudel kukkumisohuga pindadel. Anname õppijatele teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, kuidas sooritada kõrgtöid ohutult. Koolitame teid kasutama tööks sobilikke kukkumiskaitsevahendeid, loe lähemalt siit.

Koolitame teid:

  • tundma töövahendi kasutamist ja kõrgtöid reguleerivat seadusandlust;
  • valima tööks sobilikud kukkumiskaitsevahendid ja hindama nende kasutuskõlblikkust;
  • hindama redeli ja tellingu korrasolekut ja kasutama neid ohutult;
  • paigaldama ja kasutama kukkumise peatamise süsteemi võttes arvesse kõrgtöödega seotud ohutegureid;
  • paigaldama ja kasutama positsioneerimise süsteemi võttes arvesse kõrgtöödega seotud ohutegureid;
  • viima läbi päästetööd kannatanu allalaskmiseks.

Koolituse tulemusena oskate valida tööks vajalikud kukkumiskaitsevahendid ja teostada ohutult kõrgtöid katustel, mastidel, redelitel, tellingutel ja muudes kukkumisohuga kohtades.

Koolituse edukal läbimisel väljastame osalejale tunnistuse kehtivusega 2 aastat. Teooria ja praktika sooritanud osaleja saab lisaks kõrgtööde koolituse plastikkaardi. Koolitusmahu 100%-l täitmisel, kuid eksami mittesooritamisel väljastatakse tõend osalemise kohta.

Lisainfo

  • Põhikoolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni poolt ja annab 5 TP-d.
  • Koolitusi viime läbi treeningväljakul Tallinnas ja Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).
  • Vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.
  • Koolitus on võimalik läbi viia eesti või vene keeles.

Registreerimine ja lisainfo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top