Isikukaitsevahendite valik ja kasutamine

Igas töökeskkonnas eksisteerivad ohutegurid. Iseasi, kui ohtlikud on tingimused, kui hea on ohuteadlikkus või kui motiveeritud on töötaja ohutult tegutsema. Ja kas ta ka päriselt käitub, nii nagu ta teab, et peaks tegutsema. 

Üks variantidest end kaitsta on kasutada isikukaitsevahendeid. Nii nagu sõna isegi ütleb, on isikukaitsevahendi eesmärk kaitsta selle kasutajat. Paremal juhul on töötaja kaitsmiseks võimalik ohuallikas elimineerida või asendada ohutumaga, teinekord aga kaitsta teda tehniliste lahendustega ja ohuteadlikkuse tõstmisega. Aga on ka olukordi, kus ei jää muud üle, kui tuleb kasutada isikukaitsevahendit. Teadmaks, kas teema on  teie jaoks aktuaalne küsige endalt järgmised küsimused. Kas te teate:

  • missugust isikukaitsevahendit on teil või teie töötajatel tööks vaja?
  • kuidas isikukaitsevahendeid hoida ja hooldada?
  • et ohtlike tööde puhul tuleb isikukaitsevahendid enne tööle asumist juba kasutusele võtta?
  • kuidas lugeda isikukaitsevahendil olevat infot?
  • isikukaitsevahenditel olevate numbrite ja värvikoodide tähendusi?
  • et teil on õiged isikukaitsevahendid kasutusel?
  • kas kõik töötajad kasutavad neilt nõutud isikukaitsevahendeid?

Vastasite mõnele küsimusele EI? Aga soovite meie abi – JAH? Aitame teil koolitada nii juhtivaid töötajaid, spetsialiste, kui ka töö tegijaid teemades, kus vajakajäämisi.

Lisainfo:

  • Koolitusi viime läbi meie ruumides Tallinnas ja Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).
  • Koolitusel vajalikud isikukaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.
  • Koolitus on võimalik läbi viia eesti, inglise või vene keeles.

Registreerimine ja lisainfo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top