Piiratud ruumid (confined spaces)

Piiratud ruumi koolitus on mõeldud teile, kes te töötate sügavikes või piiratud ligipääsuga ruumides. Töötamine mahutis, tsisternis, kaevus või muus suletud ruumis tõstab tööõnnetuste juhtumise tõenäosust ja nõuab seetõttu eriväljaõpet ja koolitust. Piiratud ligipääsuga ruumi (Confined Space) kohta loe lähemalt siit.

Koolituse käigus anname teoreetilised teadmised ja praktilised oskused töö ohutuks sooritamiseks sügavikus või piiratud ruumis. Koolitame osalejaid kasutama sobilikke kukkumiskaitse- ja päästevahendid.

Koolituse teemad:

  • tööõnnetused ja põhjused piiratud ligipääsuga ruumides töötamisel;
  • piiratud ruumides töötamisega kaasnevad ohud ja nende äratundmine;
  • sisenemisluba ja luba nõudvad piiratud ruumid;
  • piiratud ruumi meeskond;
  • tööohutusplaan piiratud ruumides töötamiseks;
  • sobilike isikukaitsevahendite valimine ja kasutamine;
  • järelevalve, päästevõimekus ja päästetööd eriolukorras.

Koolituse tulemusena on osaleja teadlik ohtudest ja riskidest, mis kaasnevad piiratud ruumis töötamisega. Ta oskab valida tööks vajalikud isikukaitsevahendid ja teostada tööd ohutult tööohutusplaani järgides.

Praktilise koolituse sooritamiseks kasutame piiratud ligipääsuga ruumi imitatsiooni. Võimalusel kasutame ka teie territooriumil olevat piiratud ruumi, milles töötajad oma tööülesandeid tavapäraselt täidavad. Ehedas töökeskkonnas koolituse tegemine võimaldab tuvastada olemasolevad ohud ja riskid ning leida sobilikud isikukaitsevahendid konkreetse töö jaoks. Koolituse programmi kohandame teie spetsiifilistele nõuetele vastavalt.

Koolituse edukal läbimisel väljastame osalejale tunnistuse kehtivusega 2 aastat. Teooria ja praktika sooritanud osaleja saab lisaks piiratud ligipääsuga ruumides töötamise (Confined Spaces) koolituse plastikkaardi. Koolitusmahu 100%-l täitmisel, kuid eksami mittesooritamisel väljastatakse tõend osalemise kohta.

Lisainfo:

  • Koolitusi viime läbi treeningväljakul Tallinnas ja Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).
  • Vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.
  • Koolitus on võimalik läbi viia eesti või vene keeles.

Registreerimine ja lisainfo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top