Ohutusvestluste läbiviimine

Ohutusvestlus (tuntud ka kui ohutusdialoog, ohutussekkumine, safety talk, safety dialogue) on üks tööohutuse audititest ja proaktiivne meetod töötajatega ohutusest vestlemiseks. Vestluse eesmärk on aru saada, missugused on töökeskkonnas ohtlikud tingimused, miks käitutakse ohtlikult ja üheskoos leppida kokku, kuidas edaspidi ohutumalt töötatakse. 

Ohutusvestlus võib olla töökeskkonnaringkäigu üks osa ja seda saab kasutada ka täiesti eraldiseisva auditina. Koolituse käigus õpime:

 • miks on oluline tööohutusteemadel vestelda;
 • kuidas ohutusvestlust ette valmistada;
 • kuidas saada üle hirmust inimestega vestelda;
 • kuidas suhelda keerulise inimesega;
 • missugune on kvaliteetne ohutusvestlus;
 • kuidas juhtida ohutusvestlust soovitud suunas;
 • mida teha infoga, mis vestluse käigus välja tuleb.

Koolituse käigus viime läbi ohutusvestlusi, ehk koolitatav saab „esimesed triibulised“ meie käest. Ohutusvestluseid läbi viivates ettevõtetes on kaasav ohutuskultuur, töötajad  toovad välja ohuolukordi ja napilt pääsemisi. Koolitame kõiki ettevõtte töötajaid nõukogu liikmetest tööde teostajateni. Mida rohkem, seda uhkem.

Lisainfo:

 • Koolitusi viime läbi ettevõtte territooriumil (üle Eesti).
 • Koolitusel on vajalik teie töötajate osalus – see annab võimaluse praktiseerida õpitut.
 • Koolitus on võimalik läbi viia eesti ja inglise keeles.

   

„Oleme koolitanud Eestis mitusada inimest ohutusvestluseid läbi viima. Lisaks oleme koolitanud ohutusvestluste koolitajaid, nii Eestis kui Baltimaades. Minu jaoks kõige ehedam näide ohutusvestluse mõjust organisatsiooni ohutuskultuurile oli üks spontaanne vestluses personalijuhiga. Ta mainis, et nad olid värvanud ühe töötaja organisatsioonist, kus me olime aastaid varem koolitanud inimesi direktorist tootmistöötajani ohutusvestlusi läbi viima.  Personalijuhi sõnul eristus töötaja kohe alguses teistest selle poolest, et ta julges tuua välja ohuolukordi ning lahendusi nende likvideerimiseks. Hea ohutuskultuuri kvaliteedimärgis meie jaoks.“

Siim Ansberg

Teie tööohutuspartner

Registreerimine ja lisainfo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Valige teema(d), mis teid huvitavad
Shopping Cart
Scroll to Top