%

01 Sissejuhatav ohutusjuhend

Original price was: 49,00 €.Current price is: 29,40 €.

Eesmärk on kirjeldada ettevõtte ja töötaja töötervishoiu ja tööohutuse alaseid õigusi ning kohustusi, et tagada turvaline töökeskkond ning hoida ära tööõnnetused, tulekahjud ja negatiivsed keskkonnamõjud. 

Kategooria:

Peatükid: 1. Eesmärk 2. Vastutus 3. Tööandja ja töötaja õigused 4. Tööandja ja töötaja kohustused 5. Ohutegurid 6. Töövahendi kasutamine 7. Elektriohutuse nõuded 8. Tööõnnetuse puhul käitumise kord 9. Vajalik info

Märksõnad: sissejuhatav ohutusjuhend, Töötervishoiu- ja tööohutusseadus, TTOS, tööohutusjuhend, tööohutus, töökaitse eeskirjad, tööohutuseeskirjad

Lehekülgede arv: 8

Shopping Cart
01 Sissejuhatav ohutusjuhend
Original price was: 49,00 €.Current price is: 29,40 €.
Scroll to Top